Новини

Опаковки със защитна атмосфера (MAP)

21.05.2018

,,Вастон II’’ ООД се стреми  да предлага широк асортимент от висококачествени продукти, които да отговарят на всички потребности на клиентите. Това често се постига от въвеждането в производствения процес на нови производствени практики и  използването на високотехнологично оборудване. През 2014 г. фирмата успешно интегрира опаковки със защитна атмосфера (MAP), при които атмосферата в опаковката се заменя със съгласувана спрямо продукта газова смес, която запазва формата, цвета, свежеста и хранителните качества на продукта. МАР опаковките осигуряват оптимална защита по цялата верига - производство-транспорт-склад, така продуктът е предпазен от околните влияния, така че, когато достигне до крайния потребител, да бъде в цялостния си вид и вкусови характеристики - все така апетитен.

 

Назад

Нагоре