Продукти

Охладена риба

ПРЯСНА РИБА BOX Категория
1 Пъстърва прясна чистена/ Oncorhyncus mykiss 10 кг. Сладководни риби
2 Сьомга с глава 5-6 кг. НЛТ Соленоводни риби
3 Шаран жив/ Cyprinus carpio НЛТ Сладководни риби
4 Ципура 300/400/ Sparus aurata 6 кг. Соленоводни риби
5 Лаврак 300/400/ Dicentarchus labrax 6 кг. Соленоводни риби
6 Сафрид/ Тrachurus (според сезона) НЛТ Соленоводни риби
7 Кефал/ Mugil cephalus (според сезона) НЛТ Соленоводни риби
Нагоре